Rozalie Hirs

Little whale and the ice (2010)

Muziekstuk

,

Little whale and the ice (2010) is Rozalie Hirs’ ode aan de Haagsche School en het experimentele muziekpodium De IJsbreker in het Amsterdam van de jaren tachtig en negentig. Het stuk baseert zich op onderzoek voor haar eindexamenwerk Meridian (1998) aan het Koninlijk Conservatorium te Den Haag, naar verschillende modi met harmonische implicaties, bestaande uit alternerende tertsen en sekundes.
De titel van het stuk verwijst naar de naam van een schip: ‘Kleine walvis’ voer in de vijftiger jaren als ijsbreker over Amstel en IJ. Ook verwijst de titel naar het gevecht van een kleine walvis, bijvoorbeeld een narwal of eenhoornwalvis, tegen het ijs in het noordelijke poolgebied.
Het stuk is oorspronkelijk geschreven in opdracht van Orkest De Volharding en Fonds Podiumkunsten, maar kon door opheffing van het ensemble niet worden uitgevoerd. Op uitnodiging van Wim Boerman en Orkest De Ereprijs heeft Hirs de compositie vervolgens voor De Ereprijs geheel herzien. Voor Hirs vormt Little whale and the ice (2010) de getoonzette overwinning van stoere levenskracht en liefde binnen een tijd van algehele bureaucratisering van het cultureel-politieke veld enerzijds en de op sensatie en hypes gebaseerde berichtgeving in de media anderzijds. Het stuk ging op valentijnsdag 2010 in première door De Ereprijs tijdens het openingsconcert van de jaarlijks terugkerende Young Composers’ Meeting in Apeldoorn.