Rozalie Hirs

Nieuws

2016-11-17

Nominaties VSB Poëzieprijs 2017 bekend

Op 16 november 2016 maakten Poetry International en het bestuur van de VSB Poëzieprijs de vijf genomineerden voor de VSB Poëzieprijs 2017 bekend:

hannah-van-binsbergen-nominatie-vsb-poezieprijs-2017Kwaad gesternte, Hannah van Binsbergen (uitgeverij Atlas Contact, 2016)

Een verbluffende debuutbundel met geen enkel zwak gedicht. Trefzekerder kun je niet weifelen. Hannah van Binsbergen zoekt in Kwaad gesternte verbeten naar houvast, niet als uniek individu maar als onbeduidend radertje in het systeem.

Tegenover de grimmige buitenwereld plaatst ze een boze binnenwereld, maar zijn die twee niet eigenlijk één? Dit is poëzie die klieft en beklijft, geschreven in en voor een tijd waarin rechtlijnige principes een zeldzaamheid zijn geworden. Het goede, het ware, het schone, allemaal hangen ze uitgeput in de touwen. Dat in een klein hoekje nog deze bloemen van het kwaad ontluiken, mag een klein wonder heten.

rodaan-al-galidi-nominatie-vsb-poezieprijs-2017Koelkastlicht, Rodaan Al Galidi (Uitgeverij Jurgen Maas, 2016)

Het is koud in deze gedichten. De bundel Koelkastlicht van Rodaan Al Galidi is een zachte wanhoopskreet van een mens die tegen beter weten in dapper het allermoeilijkste probeert te doen wat er is: leven.

Er klinkt een eenzame stem uit op die grimassend om eenzaamheid probeert te glimlachen en die het geloof levend wil houden in een vreedzaam samenleven met zichzelf. En dan is er ook de mensheid nog, die nodig gered moet worden en die de mens maar niet met rust laat. We denken misschien dat we om deze verzen mogen lachen en de dichter zal ons niet tegenspreken. Maar in deze broze gedichten zijn de meest naakte gevoelens bevroren in taal, helder en scherp als ijspegels. ‘Koelkastlicht’ is moedig in zijn thematiek en oprechtheid.

ruth-lasters-nominatie-vsb-poezieprijs-2017Lichtmeters, Ruth Lasters (Uitgeverij Polis, 2015)

Ruth Lasters gaat in Lichtmeters te werk met een zilveren schaartje. Liefdevol maar niets ontziend fileert zij de hedendaagse samenleving.

In krachtige beelden laat zij zien hoe onze intimiteit onder druk staat, maar ook hoe levenskrachtig mensen zich in precaire omstandigheden kunnen tonen. Tegelijk heeft zij oog voor onrustbarende maatschappelijke ontwikkelingen als globalisering, klimaatverandering en technologie. ‘Lichtmeters’ is een bundel bij de tijd, geschreven met een haast feilloze precisie en een ontzaglijk gevoel voor stijl. Deze gedichten geven tegelijk blijk van een panoramische blik en een loepzuiver oog voor het detail.

dephine-lecompte-nominatie-vsb-poezieprijs-2017Dichter, bokser, koningsdochter, Delphine Lecompte (De Bezige Bij, 2015)

Delphine Lecompte zou zomaar een natuurtalent kunnen zijn. Van Dichter, bokser, koningsdochter gaat een grote urgentie uit: deze gedichten wekken de suggestie dat ze onmogelijk ongeschreven hadden kunnen blijven.

Haar even mateloze als eigengereide werk lijkt van levensbelang. Lecompte schept een unieke wereld, grotesk, wreed en lachwekkend tegelijkertijd. Haar universum wordt bevolkt door personages en situaties die bruut je verbeelding binnenvallen en daar blijven spoken in je klaarwakkere dromen. Delphine Lecompte is de boksende koningsdochter van de Nederlandse poëzie.

nachoem-wijnberg-nominatie-vsb-poezieprijs-2017Van groot belang, Nachoem M. Wijnberg (Atlas Contact, 2015)

De bundel Van groot belang van Nachoem Wijnberg, die een voorlopig hoogtepunt vormt in zijn eigenzinnige oeuvre, is een pijnlijk consequente en ongemakkelijk precieze analyse van macht, economische en maatschappelijke structuren en mechanismen die aan de wortel liggen van de verworden wereld waarin wij elke ochtend wakker worden.

In een hoogst individueel poëtisch jargon, dat zo helder is dat het verwarring sticht, demonstreert hij de logica van het onlogische en fileert hij het onlogische van de logica. Als verontrustend onderzoeksverslag naar het denken en handelen van mensen te midden van medemensen doet deze bundel zijn titel eer aan.

Foto’s auteurs Tineke de Lange

De jury voor de VSB Poëzieprijs 2017 bestaat uit: Dirk de Geest, Martin de Haan, Rozalie Hirs, Francine Houben (voorzitter) , Ilja Leonard Pfeiffer. De winnaar wordt eind januari 2017 tijdens Gedichtendag bekend gemaakt. Download het volledige juryrapport voor de nominaties hier: [PDF].