Op 1 december 2009 verschijnt het nieuwe nummer van Action Poétique nr. 198 in Parijs, Frankrijk. Het nieuwe nummer bevat Franse vertalingen door Henri Deluy en Kim Andringa van nieuwe gedichten door Saskia de Jong, Ruth Lasters, Els Moors, Erik Lindner, Samuel Vriezen, en Rozalie Hirs.

Verder staan er in de Acton Poétique franstalige gedichten van Liliane Giraudon, Jude Stefan, Jean-Jacques Viton, Farhad Pirbal, Alain Cressan, Guilhem Fabre, Anne Kawala en Claudie Lenzi. En bevat het nummer essays van Renaat Ramon en Erik Lindner.