6 juni 2024. Vandaag verschijnt het zomernummer van poëzietijdschrift Awater met een interview met Kira Wuck, een verstript gedicht van Paul Celan, nieuwe poëzie van Eva Gerlach, en veel poëzierecensies. Zo schrijft Joost Baars in zijn recensie ‘Dat stomme geluk van wording’ over dagtekening van liefdesvormen van Rozalie Hirs het volgende:

“Dat het ‘zelf’ van deze ‘autobiografie’ voortdurend voorlopig is, is al te zien aan de structuur. Dat de gedichten in de eerste drie afdelingen allemaal vergezeld zijn door een jaartal, wekt misschien de indruk dat we het hier over een chronologie van gebeurtenissen hebben, maar de gedichten staan niet in chronologische volgorde, en bovendien zijn ze te gelaagd, te muzikaal en doen ze een te groot beroep op je verbeelding en intuïtie, om ze te kunnen lezen als hoofdstukjes in een verhaal.”

“Tegelijk wekken de dunne rode lijnen in het hart van de bundel gaandeweg meer en meer de indruk aderen te zijn. Dat archief, waar Hirs het over heeft, is een lichaam.”

“Maar vergis je niet, de menswording in deze bundel leidt niet tot zelfrealisatie, maar juist tot uittreding. […] Eerst heel ongemerkt, maar gaandeweg realiseer je je dat er, hoe verder je in de bundel komt, steeds meer een ‘jij’ en een ‘wij’ ter sprake komt. Dit mondt uit in de sublieme vierde afdeling ‘ik doe mijn haar [thema en variaties]’, die bestaat uit dialooggedichten die bestemd zijn om te lezen door een ‘iemand’ en een ‘iemand anders’. Letterlijke samenzang dus.”

“Meer dan een autobiografie is dit een liefdesbundel. Een bundel waarin de liefde zich voltrekt. Op dezelfde manier als in ecologica bedrijft Rozalie Hirs in dagtekening van liefdevormen een romantiek die niet patriarchaal is. Daarmee bedoel ik een romantiek die nooit bezit neemt van wat ze bezingt, niet van de ander, maar ook niet van het zingende zelf. Een romantiek die vrij is en vrij laat, die zich overgeeft aan ‘dat stomme geluk van wording’. Daarin is en blijft Rozalie Hirs een tegenculturele kracht die we moeten koesteren.”

De nieuwe Awater is te koop bij de betere boekhandel.