Op 7 september 2023 verscheen een recensie over ecologica (Uitgeverij Vleugels, 2023) door Dirk de Geest, emeritus hoogleraar Literatuurwetenschap en Nederlandse letterkunde aan de KULeuven, op Mappalibri. De Geest schrijft, onder meer:

“Hirs staat enigszins apart in de poëziewereld. Haar werk balanceert op de grens van literatuur enerzijds, en muziek en wetenschap anderzijds. Vaak ontstaat haar gedichten ook in het licht van een van haar experimentele multimediale realisaties. Klank en ritme spelen in haar werk dan ook een doorslaggevende rol.”

“Dat wordt bijvoorbeeld erg duidelijk in de creatie Atlantis &, die het middenluik van de nieuwe bundel vormt. […] Het gaat om korte regels in een groot aantal talen, waardoor Atlantis symbool staat voor de babelse spraakverwarring maar in feite ook voor de grootstedelijke omgevingen van vandaag. De multiculturele laag leidt echter niet tot botsingen maar tot een samenklinken van uiteenlopende stemmen, een soort van koor van de menselijkheid in het licht van het vergaan. Daarenboven vormt die caleidoscopische meerstemmigheid maar een deel van de creatie, aangezien op elke bladzijde daartegenover die mededelingen fonetisch worden herleid tot een aaneenschakeling van klinkers: dat is wat wij vandaag (of boven water) horen van die oorspronkelijke boodschappen. Het is een louter muzikale echo, die daarenboven ook de grenzen tussen de afzonderlijke talen opheft in een coherente (zij het onverstaanbare) melodie. Muziek vormt zo als het ware taal in de overtreffende trap.”

“Het grootste deel van de bundel wordt in beslag genomen door de titelreeks. Het gaat hier om taalgedichten, maar opnieuw is de compositie sterk doordacht: de 34 gedichten bestaan alle uit tweeregelige strofen, die de dichter dwingen tot een gedrongen zegging. Daarbij maakt Hirs optimaal gebruik van de spanning tussen de ruimtelijke strofeblokken enerzijds en de eindeloze woordenstroom anderzijds.”

“Groot of klein, Hirs roept bedreigde dieren en plantensoorten op om te waarschuwen voor de gevaren die onze planeet bedreigen. Ecologica staat daardoor poëticaal in het licht van de neo-avant-garde die heilzaam contrasteert met de overvloedige huiselijkheid van de tegenwoordige lyriek.”

Lees de volledige recensie op Mappalibri.