Op 1 december 2022 verschijnt het nieuwe nummer van het literaire tijdschrift Spiegel der Letteren (64ste jaargang 2022. Nr. 2). Het sluitstuk van het nieuwe nummer vormt het essay “je blaast woorden het weten in -” Cognitief-affectieve bevraging in Rozalie Hirs’ poëzie door Helena Van Praet, promovenda aan de Vrije Universiteit van Brussel. Een innovatief essay over het lyrisch-conceptueel samenspel en de zinderende nabeelden in Hirs’ poëzie. Dat ook nieuwe methodieken voor het onderzoek naar nederlandstalige poëzie uitdiept.

Titel: ‘Je blaast woorden het weten in -‘
Subtitel: Cognitief-affectieve bevraging in Rozalie Hirs’ poëzie
Auteur: VAN PRAET, Helena
Tijdschrift: Spiegel der Letteren
Volume: 64    Nummer: 2   Jaar: 2022   
Pagina’s: 155-178
DOI: 10.2143/SDL.64.2.3291066