3 oktober 2023. Vandaag ligt de nieuwe Awater, hèt poëzietijdschrift van Nederland, op de deurmat. Voor deze special rond de dichter Gerrit Kouwenaar, schreven Anne Louïse van den Dool, Hanneke van Eijken, Anna Enquist, Erik Lindner en Daniël Vis een nieuwe gedicht als reactie op hun lievelingsgedicht van de grote meester. Daarnaast is er nieuwe poëzie van Esther Jansma te lezen en een interview met Nachoem Wijnberg.

Voor de nieuwe Awater schreef Edwin Fagel de recensie ‘haar op handen zijnde epiloog’ over de nieuwe bundel ecologica door Rozalie Hirs. Hij schrijft, onder meer:

“De reeks ‘ecologie’ ontvouwt zich in de loop van die 34 gedichten organisch. Ik zou haast zeggen: als een plant die alle richtingen opgaat, waarbij de vertakkingen toch onmiskenbaar tot hetzelfde geheel blijven horen. Een scala aan organismen en natuurkundige verschijnselen wordt bij de reeks betrokken – en steeds verhouden natuur en taal zich tot elkaar, als twee delen van dezelfde werkelijkheid. We lezen uiteenlopende gedichten over vlinders, walvissen, vruchten, grassen, planeten, etc., en die blijven op de een of andere manier nauw aan elkaar verbonden. Natuur en taal: ze bieden een werkelijkheid die andere werkelijkheid creëert.”

“Na het einde is een nieuw begin. Dat geldt ook voor de bundel Ecologica als geheel, want de reeks met die titel wordt nog gevolgd door twee andere reeksen: ‘atlantis & vocalise uit een verzonken stad’ en ‘o kleine distel’. […] Feitelijk zijn het geluidsexperimenten, waarbij in ‘atlantis & vocalise uit een verzonken stad’ in verschillende talen flarden poëzie klinken, maar dan gefilterd door het water, waardoor alleen de klinkers nog hoorbaar zijn. En ‘o kleine distel’ is een opsomming van plantensoorten in verschillende talen. De gebruikte talen en gebieden zijn met elkaar verbonden via de aanwezigheid van de genoemde planten. De reeksen verschillen nogal in toon en techniek met de reeks ‘ecologica’, maar thematisch sluiten ze natuurlijk goed aan. De reeks opsommingen, klanken en losse zinnetjes creëren (ook in de bladspiegel) een soort leegte, een wellicht post-apocalyptische ruimte.”

“Met Ecologica geeft Rozalie Hirs stem aan de natuur. Wat die te zeggen heeft, stemt niet per se vrolijk. Maar het levert mooie poëzie op.”

In de nieuwe Awater staat daarnaast een interview met Hannah van Binsbergen door Dewi de Nijs Bik. En is er vertaalde poëzie van de Griekse Tonia Tzirita Zacharatou, toegelicht door vertaalster Eveline Mineur. Naast talrijke recensies van nieuwe nederlandstalige bundels door Robin Block, Micha Hamel, Liesbeth Lagemaat, Jan Lauwereyns, Eva Meijer, Jeroen Messely, Joost Oomen, Idwer de la Parra, Merel van Slobbe, Anouk Smies, Erik Solvanger en Lilian Zielstra, en vertaalde bundels door Nouri Al-Jarrah, Claudia Rankine en Zheng Xiaoqiong. Dorien Dijkhuis schreef een essay over literair agentschap in de Nederlandstalige poëzie. Veel leesplezier!