28 maart 2024. In het nieuwste nummer van de Poëziekant 2/2024 staat, onder meer, de fijnzinnige recensie ‘Herinneringen tot leven wekken via sprokkelspraak’ door Helena Van Praet over de dichtbundel dagtekening van liefdesvormen (Uitgeverij Querido, 2024). Zij schrijft:

“Hirs maakt gebruik van een indrukwekkende veelvormige sprokkelspraak – waarbij de spreker als het ware herinneringen bijeensprokkelt – maar deze uitdagende taal maakt de bundel niet minder leesbaar (of zingbaar!) omdat Hirs een van de meest virtuoze hedendaagse Nederlandstalige dichters is.”

“Deze muzikaliteit hangt natuurlijk samen met haar achtergrond als componist, maar ze wordt mede bepaald door haar onstuimige omgang met de taal en de manier waarop ze woorden als het ware bespeelt.”

“Toch is dit geen bundel liefdesgedichten in enge zin: het begrip ‘liefde’ moet opgerekt worden naar een diepe verbondenheid met de wereld.”

“Het maakt van Dagtekening van liefdesvormen Hirs’ meest menselijke bundel tot nu toe.”

“Het spel met grammatical functies en de ontsporende zinnen die zo typisch zijn voor Hirs’ oeuvre nemen nog steeds een belangrijke plaats in, maar deze bundel valt vooral op door het welig tierende woordspel.”

Lees de volledige recensie op Poëziekant