Op 26 september 2024 vindt de tweede Kafka-avond plaats in Arti, Amsterdam, Tevens is er een tentoonstelling met beeldend werk van Roland Sohier, L.A. Raven, Joseph Semah, Doina Kraal, en Michiel van Nieuwkerk, die nog loopt tot 24 oktober 2024. Tijdens de avond spreken dichters, filosofen en wetenschappers over de klimaatcrisis. Onder meer leest dichter Rozalie Hirs voor uit haar recente bundel ecologica (Uitgeverij Vleugels, 2023). Het volledige programma, samengesteld door Annelie David en Henri Roquas, wordt na de zomer bekend gemaakt.

Op 21 juni jongstleden vond in de Amsterdamse kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae de eerste avond plaats. De Tjechische schrijver Kafka die schreef in de Duitse taal, overleed honderd jaar geleden (3 juli 1883 – 3 juni 1924). Het In Memoriam Franz Kafka werd geopend met een ‘Proeve van Maaltijd voor hongerkunstenaars (of het Immortellenmaal)’ door Henri Roquas: een madeleine bereid van de meel van de noot van de Ginkgo Biloba en geserveerd met ijs van kwal. Henri Roquas is beeldend kunstenaar en voedselarcheoloog en verantwoordelijk voor het concept en de organisatie van het In Memoriam Franz Kafka.

In zijn openingswoord introduceerde Roquas het fenomeen ‘levend fossiel’ of ‘immortelle’. Vervolgens beschreef hij zijn onderzoek naar de mogelijkheid dat een maaltijd van immortellen het voedsel zou kunnen zijn geweest waarnaar Kafka’s ‘hongerkunstenaar’ tevergeefs had gezocht. Vervolgens las Frithjof Foelkel twee werken voor in de vertaling van Willem van Toorn – en eveneens passages uit de brieven van Kafka, opgenomen in ‘Ik moet u zoveel schrijven’. Het bestuurslid van de Nederlandse Franz Kafka-Kring Wim Berkelaar schetste in zijn lezing de betekenis van Franz Kafka’s werk. De dichter Hélène Gelèns las gedichten voor die waren geïnspireerd door Kafka’s werk. De avond werd afgesloten met twee films en een muziekprogramma.