17 april 2024. Vandaag verschijnt het nieuwste nummer (2024/nr.16) van De Groene Amsterdammer, met daarin de mooie bespreking ‘Kom tevoorschijn’ door Alfred Schaffer van dagtekening van liefdesvormen (2024) van Rozalie Hirs. Hij zegt, onder meer:

“Opmerkelijke titel, dagtekening van liefdesvormen. De dagtekening kennen we als de datum op officiële documenten zoals facturen, contracten, notariële akten, de vermaledijde belastingbrief natuurlijk. Het juridisch-administratieve dat aan het woord kleeft, lijkt in contrast met poëzie, die vrij en stromend is, vaak ongrijpbaar en associatief. Dichter en componist Rozalie Hirs plaatst naast de dagtekening ‘liefdesvormen’. Mooi contrast. Waarom zou je manieren of soorten van liefhebben willen boekstaven? Waarschijnlijk om ze niet kwijt te raken, om erop terug te kunnen vallen. Liefde als fundament, in de breedste zin.”

“Hirs gebruikt het concept van de plaatsbepaling om het herinneren te belichamen.”

“In dagtekening van liefdesvormen wordt niet alleen de romantische of erotische liefde bezongen die tussen volwassen mensen kan bestaan, maar ook de liefde voor de wereld vanuit het oogpunt van het kind. Vriendschap is eveneens een vorm van liefde, zoals herinnerd in het gedicht ‘uitingen’, waar het jaartal 1972 bij hoort, en het Duitse Marialinden.”

“De aandacht voor denkend voelen of voelend denken is in het onderzoekende werk van Hirs een constante, en in dagtekening van liefdesvormen veelzeggend expliciet. Bijna elke keer als de dichter ‘voelen’ noteert, staat daar ‘denken’ achter – intuïtie en gevoel zijn niet los te koppelen van het willen begrijpen van de wereld (alleen al het onoplosbare vraagstuk van tijd en oneindigheid!), dus lees je frases als ‘vorm uit voelen denken de vrijgevigheid’ en ‘in de omgang die voelen denken bewaart’.”

“De taal vloeit en zit vol klankverschuivingen. Ook durft Hirs de gangbare syntaxis los te laten. Zinnen en zinsdelen zijn dikwijls op meerdere wijzen met elkaar te verbinden, waardoor je vanzelf langzaam en zorgvuldig leest. Het is inmiddels een beproefd procedé in dit oeuvre maar hoeft begrip, als dat al relevant is, niet in de weg te staan.”

Lees het volledige artikel online op de website van De Groene of koop het blad bij de betere boekhandel.