10 november 2012. Volg Paul Wittema op Twitter. Paul Wittema is een online personage, ontworpen door het Belgische design en beeldende kunstduo Ines Cox & Lauren Grusenmeyer. Paul Wittema is een alter ego van het gedicht ‘duizend en één pixel’ (p.36) uit de bundel gestamelde werken (Amsterdam: Querido, 2012) door Rozalie Hirs.

Het Belgische design en beeldende kunstduo Ines Cox & Lauren Grusenmeyer maakte zes online personificaties van zes gedichten of cycli uit de dichtbundel gestamelde werken (Amsterdam: Querido, 2012) door Rozalie Hirs. Ze lieten deze zes online personages – of alter ego’s, zoals zij ze noemden – tot leven komen op zes verschillende sociale netwerken. Bij de keuze van de gedichten gingen Cox & Grusenmeyer uit van de eigen leeservaring, hun ontmoeting met het gedicht in kwestie. Wat vertelt het gedicht? Hoe verschijnt het? Hoe toont het zich? Spreekt het langzaam, snel, luid, zangerig, houterig? Is het neutraal van toon, agressief, verlangend, lyrisch of verleidelijk? Ze kozen zeer diverse gedichten of gedichtencycli en kenschetsten hun ontmoeting met de poëzie via steekwoorden. Zo kwamen zij voor de gedichten op zes heel verschillende karakters uit, die ze tot leven lieten komen op het online sociale netwerk dat ze het beste bij dit karakter vonden passen. Via de personages kun je deelgenoot worden van de leeservaringen van Cox & Grusenmeyer.

Alle beelden werden speciaal voor dit project gemaakt en zijn auteursrechtelijk beschermd ©2012-2013 Cox & Grusenmeyer. De in de beelden, foto’s, video en grafiek getoonde woorden zijn letterlijk afkomstig van de gedichten door Rozalie Hirs. Het gaat om de volgende zes gedichten of cycli die allen volledig geciteerd worden: ‘lieve lente lacht’ (p.33), ‘vier de stameling’ (pp.52-53), ‘who put on my shoes’ 1-7 (‘die deed mijn schoenen aan’ 1-7; pp.54-61; Engelse vertaling: Donald Gardner), ‘a no’ (‘een nee’; p.31; Engelse vertaling: Donald Gardner), ‘long at present longing’ 0-6 (pp.16-23), ‘duizend en één pixel’ (p.36).

Het project werd financieel ondersteund door het Nederlands Letterenfonds.

Begint: 2012-11-10
Deurtijd: 12:00 uur
Locatie: Paul Wittema, Twitter
Uitvoerders: Ines Cox, Lauren Grusenmeyer (design, concept), Rozalie Hirs (poëzie)