Book of Mirrors (2001) (muziek: Rozalie Hirs; beeld: Joost Rekveld)

Het muziekstuk Book of Mirrors door Rozalie Hirs heeft als onderwerpen spiegeling en het natuurlijke verschijnsel frequentie-additie, dat optreedt in het oor. Bij de waarneming van een interval van twee tonen ‘hoort’ het oor er andere frequentie’s bij, t.w. de optelsommen van de frequentie’s van de 2 tonen dan wel van hun boventonen. De frequentie’s van de boventonen zijn hierbij veelvouden van de basisfrequentie’s. Hirs heeft dit verschijnsel losjes vertaald met behulp van het de computersoftware Open Music (IRCAM), en zo harmonisch materiaal, accoorden, gegenereert uit intervallen.
De film #23.2/Book of Mirrors door Joost Rekveld is de eerste versie van een film die deel gaat uitmaken van een cyclus van vijf films over licht. Deze films zijn geïnspireerd door de optica van de middeleeuwen en renaissance, waarin licht niet werd gezien als iets wat kon bestaan los van het menselijk oog. De beelden van ‘Book of Mirrors’ zijn gemaakt met behulp van een optische opstelling waarin het licht via spiegels en kleine kiertjes direct doorsijpelt op de gevoelige laag van de film. Op deze manier probeert Rekveld het traditionele perspectief te ontwijken dat inherent is aan afbeeldingen met lenzen en in te zoomen op de aard van het bewegend licht zelf.
Film en compositie zijn in nauwe samenwerking tussen de filmmaker en de componist tot stand gekomen. De globale tijdsstructuur is gebaseerd op verhoudingen van priemgetallen. Deze verhoudingen keren via een soort kaleidoscopische spiegeling op alle niveau’s terug. Zo bepalen zij de lengte-verhoudingen van de delen, maar ook bijvoorbeeld het harmonische materiaal, en de lokale pulsverhoudingen.

Book of Mirrors (2001) (music: Rozalie Hirs; image: Joost Rekveld)

#23.2/ Book of Mirrors, commisioned by the Asko Ensemble for Soundscreen (Holland Festival 2001), is a collaboration project by abstract film maker Joost Rekveld and composer Rozalie Hirs. Its subjects are mirror images and prime numbers which are kaleidoscopically translated to all levels; they appear in the global time structure of both film and music, in the lengths within the movements of film and music, in frequency relationships and local pulse relationships within film and music, determining basic generating intervals and leading to further pitch materials (i.e. chords) in the music, as well as the use of colour in the film.
The composition Book of Mirrors investigates the psychoacoustic phenomenon of frequency addition, naturally occurring in the human auditory system during simultaneous perception of two pitches. Basic generating intervals are translated into chords through frequency calculations (frequency additions, ring modulation) performed in Open Music software of Ircam, France.
The film #23.2/ Book of Mirrors deals with the multiplication of light beams through mirrors and kaleidoscopes. Through the interplay of light waves and without the involvement of lenses, the images materialize directly onto the emulsion. Because this film avoids the traditional perspective inherent to the use of lenses commonly employed to reproduce a scene outside the camera, #23.2/ Book of Mirrors investigates the properties of moving light itself.

for 19 instruments
first performance Soundscreen Project, Holland Festival, Stadsschouwburg, Amsterdam, June 20, 2001 – Asko Ensemble with Stefan Asbury (conductor), live performance to film #23.2 by Joost Rekveld
instrumentation Fl, Ob, Cl, Fg, Cor, Trp, Tb, Arp, El Gt, Pf, 2Perc, 2Vln, 2Vla, 2Vc, Cb
commissioned by the Asko Ensemble and the Dutch Fonds voor de Scheppende Toonkunst
Boris and Edna Rapaport Prize (first prize for composition), Music Department, Columbia University, New York, May 2002
duration 12’ ca.

Geef een antwoord