17 juni 2022. Juist is het nieuwe nummer van De Gids verschenen. 2022 markeert het honderste jubileumjaar van het modernisme. Om dit jubileum te vieren bedachten de redactie en Piet Gerbrandy de serie 1922 – het modernisme in de literatuur. Rozalie Hirs schreef de nieuwe gedichtenreeks ‘vooruitgang’ naar aanleiding van het thema. Lees de nieuwe gedichten online. Of koop de papieren uitgave van De Gids samen met De Groene Amsterdammer bij de betere boekhandel.

1922 – MODERNISME IN DE lITERATUUR

Voor de literatuur is 1922 een magisch moment. In dat jaar verschenen Ulysses van James Joyce en The Waste Land van T.S. Eliot, en voltooide Rainer Maria Rilke zijn Duineser Elegien, drie van de vele werken die tot het modernisme gerekend worden. Hoe men dat concept ook definieert, het is onmiskenbaar dat de periode die begint met Rimbaud en culmineert in 1922, het aanzien van de literatuur grondig heeft verandert. De oude wereld was kapot, men moest op zoek naar een nieuwe, maar in hoeverre kwamen de brokstukken uit het verleden nog van pas? Behoorde conceptuele coherentie nog tot de mogelijkheden? In 2022 staat De Gids stil bij het mythische jaar 1922 door in ieder nummer een hedendaags auteur aan het woord te laten die reageert op de modernistische traditie.

©2022 Piet Gerbrandy